Giới thiệu cho bạn bè

Daewoo 9T HC6AA (4x2) 2 chân 9 tấn

Xe tải Daewoo 9t Prima HU6AA 2 chân 9 tấn