Đặt một câu hỏi

HD120SL nâng tải Hyundai 8 tấn thùng đông lạnh dài 6m3

hd120sl thùng đông lạnh, xe tải 8 tấn, xe tải thùng đông lạnh 8 tấn, thùng dài 6 mét 3
xe tải hd120sl thùng mui bạt 6m2