Đặt một câu hỏi

Hyundai HD99 6.5 Tấn Thùng Nhôm Inox

HD99 thùng nhôm inox, xe tải 6.5 tấn, xe tai 6t5, xe tải hyundai Đô Thành
Hyundai HD99 6,5 Tấn Thùng Nhôm Inox