Đặt một câu hỏi

Hyundai HD99 thùng chở gạch 6.5 tấn

HD99 thùng chở gạch 6.5 tấn, xe tải chở gạch, xe tải hyundai, Đô Thành HD99
xe tải Hyundai HD99 thùng chở gạch