Hyundai Mighty QT

Xe tải Hyundai Mighty QT EX6 6.5 tấn, EX8 7.8 tấn, HD35 - HD36L 3.5 tấn tiêu chuẩn khí thải từ Euro 4 trở lên


Copyright © 2018 Xe tải Hyundai HD.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.