Hyundai Mighty QT

Xe tải Hyundai Mighty QT EX6 6.5 tấn, EX8 7.8 tấn, HD35 - HD36L 3.5 tấn tiêu chuẩn khí thải từ Euro 4 trở lên


Nhà sản xuất:
Hyundai

Hyundai Mighty 8 Tấn - Thành Công

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe tải 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 tấn

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe tải Hyundai Mighty QT thùng kín

Giá trả trước 100.000.000 VND

Hyundai Mighty QT thùng lửng

Giá trả trước 100.000.000 VND

Mighty thùng mui bạt

Giá trả trước 100.000.000 VND

Mighty thùng kín

Giá trả trước 100.000.000 VND

Mighty thùng lửng

Giá trả trước 100.000.000 VND


Copyright © 2018 xe tải hyundai HD Mighty.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.