Hyundai Mighty 2019

Xe tải Hyundai Mighty QT EX6 6.5 tấn, EX8 7.8 tấn, HD35 - HD36L 3.5 tấn tiêu chuẩn khí thải từ Euro 4 trở lên


Hyundai Mighty QT thùng lửng

Giá gốc: 100.000.000 VND

Mighty 2017 thùng mui bạt 8 tấn

Giá gốc: 678.000.000 VND

Mighty 2017 thùng kín 7.8 tấn

Giá gốc: 678.000.000 VND

Mighty 2017 thùng lửng 8 tấn

Giá gốc: 670.000.000 VND