Tera 240

Xe tải Tera 240 - teraco 240 - daehan 2t4 ( 2.4 tấn )

Nhà sản xuất:
Daehan

Xe tải 2,4 tấn tera 240

Giá trả trước 100.000.000 VND

Tera 240 Thùng Bạt 2.4 Tấn

Giá trả trước 100.000.000 VND

Tera 240 Thùng Kín 2.4 Tấn

Giá trả trước 100.000.000 VND

Tera 240 Thùng Lửng 2.4 Tấn

Giá trả trước 100.000.000 VND

Tera 240 Thùng Đông Lạnh 2.4 Tấn

Giá trả trước 100.000.000 VND

Xe ben Daehan 2t4 tera 240

Giá trả trước 100.000.000 VND


Copyright © 2018 xe tải hyundai HD Mighty.Design by webseogoogle.com All Rights Reserved.