Đặt một câu hỏi

Xe tải 2 tấn rưỡi Đô Thành 2.5 tấn iz65 2T5

xe tai 2.5 tan, xe tai 2 tạn, xe tai 2 tan ruoi, xe tai 2500kg
Xe tải 2 tấn rưỡi Đô Thành 2.5 tấn Hyundai 2T5