Đặt một câu hỏi

Xe tải 3 tấn rưỡi - xe tải 3.5 tấn - Xe tải IZ65 3T5

Xe tải 3 tấn rưỡi, xe tải 3.5 tấn, xe tải 3T5 thùng kín