Đặt một câu hỏi

Xe tải 8 tấn Hyundai 8T HD120SL thùng dài 6m3

xe tai 8 tan, xe tai 8t, hyundai 8t, xe tai hd120sl
8 tấn hd120sl thùng 6m3