Đặt một câu hỏi

Xe tải IZ49 thùng cánh dơi gắn nâng hạ bán hàng lưu động 2.5 tấn

iz49 thung canh doi, iz49 thung kin, iz49 gan bung nang ha, iz49 thùng cánh dơi, iz49 gắn bửng nâng hạ, xe bán hàng lưu động iz49
Xe tải IZ49 thùng cánh dơi gắn nâng hạ bán hàng lưu động 2.5 tấn