Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
Xe tải Hyundai tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Từ ngày 31/3/2017, ô tô, xe tải mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu và động cơ ô tô, ô tô xát xi nhập khẩu phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô mới chạy chạy bằng nhiên liệu diezel phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 được quy định tại Quyết định số 49.

Việc này làm nhiều khách hàng mua xe tải hyundai lo lắng xe của mình có đang đạt Euro 4 hay không. Thực chất gần như hiện tại xe tải tại Việt Nam đề dưới mức này. Nhưng việc chế tài này chỉ áp dụng với xe tải nhập mới quả Đăng Kiểm Hải Quan. Không chế tài với những xe đang lưu hành hay những xe đã qua Hải Quan rồi. Vì vậy, các bác tài có thể an tâm khi mua xe tải hyundai tại xetaihyundaihd,com ( website ủy quyền cung cấp xe tải hyundai ra thị trường thuộc Tập Đoàn Hyundai Đô Thành Việt Nam ), vì xe hyundai đến Showroom thì đã qua đăng kiểm Hải Quan rồi.

hyundai euro 4

Đây là tiêu chuẩn phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 4 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu. Cũng theo lộ trình này tiêu chuẩn khí thải mức 5, áp dụng từ ngày 1/1/2022

euro 4 hyundai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017.

Theo đó, Bộ GTVT khẳng định đã chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện và đang thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe ô tô, xe mô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Bộ GTVT xin đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án thực hiện. Cụ thể, giao Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu khẩn trương cung ứng dầu diezel đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 trên thị trường trong quý 2/2017. Bộ GTVT thông báo các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô rà soát, báo cáo chi tiết số lượng theo từng kiểu loại ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel và thời điểm về đến Việt Nam trước ngày 31/3/2017.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô rà soát báo cáo chi tiết số lượng theo từng kiểu loại động cơ ô tô, ô tô sát xi phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel hiện lưu kho vào thời điểm nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 31/3/2017, gửi Bộ GTVT trước ngày 31/3/2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/4/2017 để xem xét, chấp thuận.

Từ ngày 31/3/2017, ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu và động cơ ô tô, ô tô sát xi nhập khẩu phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel phải đáp ứng Quyết định 49.

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô chịu trách nhiệm chấm dứt đề nghị thực hiện thủ tục đăng kiểm từ ngày 1/1/2018 đối với các loại ô tô mới chạy bằng nhiên liệu dezel sản xuất, lắp ráp sử dụng động cơ ô tô, ô tô sát xi và ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức kết luận giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được quy định tại Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Như vậy, từ ngày 1/1/2017, tất cả các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4. Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu diezel cho phép thực hiện đến 31/12/2017. Bộ GT-VT khẩn trương đề xuất phương án thực hiện trình Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Kết luận của Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính; các tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 49 và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định 49, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Nội dung nguyên bản của Quyết Định số 49:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ôtô, xe mô tô hai bánh, trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Điều 4. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải

1. Các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau:

a) Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

b) Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe cơ giới mức 3, mức 4, mức 5 bảo đảm có hiệu lực theo đúng lộ trình quy định tại Điều 4 Quyết định này.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ nâng cao năng lực kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khí thải xe cơ giới sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải các mức 3, 4, 5.

c) Tổ chức triển khai Quyết định này và căn cứ vào tình hình thực tế nghiên cứu, xây dựng quy định nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới trình Thủ tướng Chính phủ công bố.

d) Tham gia, đề xuất biểu phí thử nghiệm khí thải do Bộ Tài chính ban hành đối với từng phép thử tương ứng với tiêu chuẩn khí thải các mức 3, 4, 5.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Nghiên cứu sớm xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzel, nhiên liệu sinh học với chất lượng tương ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

b) Xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzel, nhiên liệu sinh học với chất lượng tương ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; với chất lượng tương ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 bảo đảm có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

c) Công bố lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tới Tổ chức Thương mại Thế giới.

3. Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bảo đảm sản xuất, nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu sử dụng cho xe cơ giới có chất lượng theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đúng lộ trình được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại các điểm a, b khoản 2 Điều này. 

4. Bộ Tài chính:

a) Xây dựng, ban hành mức phí thử nghiệm khí thải xe ôtô, xe mô tô hai bánh đối với từng phép thử tương ứng với tiêu chuẩn khí thải các mức 3, 4, 5.

b) Chủ trì, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong bảo đảm cung ứng nhiên liệu đáp ứng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và khuyến khích sản xuất, sử dụng xe cơ giới thân thiện môi trường.

5. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức thông tin tuyên truyền về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành trực thuộc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm soát chất lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường.

6. Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải sớm hơn so với lộ trình tại Điều 4 Quyết định này, Ủy ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2011.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.